Wat is manele lymfedrainage:

 

Manuele lymfedrainage voor paarden is een zachte wijze van masseren. Het stimuleert het lymfesysteem en verhoogt de afvoercapaciteit. Afhankelijk van de situatie kan dit zelfs met 75% worden verhoogd. Hierdoor verlaten afvalstoffen sneller het lichaam en treedt er minder verzuring op.

Lymfedrainage heeft daarnaast een positieve invloed op het vegetatieve zenuwstelsel. Het vegetatieve zenuwstelsel verzorgt de regeling van orgaanfuncties. Denk hierbij aan de bloedsomloop, ademhaling, uitscheiding en stofwisseling. Het vegetatieve zenuwstelselheeft als taak het interne milieu constant te houden en de werking van de organen aan te passen aan de situatie in de omgeving. Dit gebeurt door middel van twee regelsystemen, namelijk de sympaticus en de parasympaticus.

De sympaticus zorgt voor de aanpassing van het lichaam aan inspanning en situaties van stress. De parasympaticus is verantwoordelijk voor rust, ontspanning, opbouw en belangrijk: het herstel. Een paard kan alleen optimaal herstellen (van zowel inspanning, blessures als van een wond) als zijn parasympatsich zenuwstelsel actief is.

 

Het paard komt door de massage in een toestand van rust, waardoor het lichaam de kans krijgt om te herstellen. Manuele lymfedrainage heeft een rechtstreekse werking op het parasympatische zenuwstelsel. Daarmee kunt u het ondersteunend inzetten bij alle situaties waarbij een paard moet herstellen, zoals blessures, wonden, operaties, bij een ziekte of een trauma. Na een intensieve training biedt een MLD behandeling een goede ondersteuning voor het afvoeren van de schadelijke stoffen die vrij zijn gekomen. Een preventieve behandeling zorgt voor een optimale voorbereiding voor een wedstrijd of training. De kans op spierpijn, spierbevangenheid, stijve en stugge spieren wordt door de preventieve behandeling kleiner. 

 

Kort samengevat: lymfedrainage heeft een drieledige werking:

 • het verhoogt de afvoer van afvalstoffen
 • het verbetert het herstel
 • het verbetert de algehele afweer.

 

Manuele lymfedrainage kan worden ingezet in verschillende situaties: 

 • stress
 • infecties
 • blessures
 • hoefbevangenheid
 • overbelaste spieren en pezen
 • vochtophopingen
 • stalbenen
 • stijve rug en achterhandsproblemen
 • stugge hals en nek
 • peesontsteking
 • slecht helende wonden
 • zomerexceem
 • verkoudheden
 • slechte algehele weerstand
 • spierbevangenheid
 • tijdens en na ziekte
 • oedemen (post traumatisch en post operatief)
 • einschuss
 • ter ondersteuning bij castratie

Lymfetaping:

ter ondersteuning aan de lymfebehandeling kan ook lymfetaping worden ingezet.